Anem a la font Encantada, a la Riera de Salom.

Encabat engolfem el camí i passant per Can Riera vell, Can Riera nou i Can Tallada
arribem a la carretera. Deixem enrere la zona industrial encaminant-nos cap a Can Bonet
des d'on, tirant pel dret, arribem a la Torre M.

Un passeig que fem el 070112

De la font Encantada a la Torre M  

De Can Bonet a la Torre M  

De la Zona industrial a Can Bonet  

De Can Tallada a la Zona industrial  

De Can Riera nou a Can Tallada  

De Can Riera vell a Can Riera nou  

De la font Encantada a Can Riera  vell.