Fotomuntatge digital

Recorrem la zona que ens volen prendre.

De la carretera de StBoi, pujant pel camí de l'Angle o camí Vell de la Costa i
baixant per l'esquerra fins la Riera del mateix nom i, per la dreta,
tornant de nou a la carretera just al giravolt del Nené.

DesdelacarreteradeStBoi 261006  

Comencemelcamídel'Angle 281006  

Arribantalaplaceta 281006  

JabaixantcapalaRieradelAngle 281006  

EntreAnglesbaixant281006  

EntreAnglesbaixant 281006  

EntreAnglestornant 281008  

Els4camins 311006  

Vaigpelsolardelsgossos 241006  

Tornopelsolardelsgossos 241006  

Perímetredretanant 120506  

Perímetredrettornant 120506  

Perimetredretanantitornant 120506  

EntreAnglesCamíiPonent281006