"Allò que no guarda records, meus o dels meus,
no m'arriba a fer ni fred ni calor"
Joan Sales. Carta a Mercé Figueres.
12 de novembre de 1936.

Dibuixos en blanc i negre.
Plumilla, tinta xina i paper.
21x29,5 cm

El poble de Q, de Sant Climent,
Baix Llobregat.

95_aplec1.gif
 Aplec   Març del 2019 
95_aplec.gif
 Aplec climentó   Març del 2019 
95_undiumengedeprimavera0615.gif
 Els de Cal Xic   06/15 
95_elsdecalvila0615.gif
 Els de Cal Vilà   0615 
95_enjosepdecaltot0615.gif
 El Josep de Cal Tot   0615 
95_elsdecalxotisdes14.gif
 Els de Cal Xotis   1214 
95_elxiquetdelspixolades14.gif
 El Xiquet dels Pixola   12/14 
95_elstitot1114.gif
 Els Titot   11/14 
95_elpepetdecalfelioamblafilla1114.gif
 El Pepet de Cal Feliu i la Pepeta   11/14 
95_elstitotambelpadri1014.gif
 Els de Cal Titot   1014 
95_elsdecalasileta1014.gif
 Els de Ca la Cileta   1014 
95_elpepdecalfornilacarmeta1014.gif
 El Pep, de cal Forn, i la Carmeta   1014 
95_elsparesdenjoanfeudelmetro1014.gif
 Els pares d'en Joan Feu, del metro   1014 
95_lalaietafestejantambelcisquet1014.gif
 la Laieta festejant amb el Cisquet   1014 
95_lagrandelacarbonera0914.gif
 La noia gran de la carbonera   0914 
95_lesmercedecalfeliudelmetro0914.gif
 Les Mercé, de Cal Feliu   0914 
95_eljovesdecalfuster0914.gif
 Els joves de Cal Fuster   0914 
95_lanoiaxicaielsseuscosins0814.gif
 La noia xica i els seus cosins   0814 
95_lamarietadelsous.gif
 La Marieta dels ous.   Davant de Cal Ratolí. 0714 
95_elsdecalafeliua.gif
 Els de Ca la Feliua   Al fons, Cal Rana. 0714 
95_elsdecalmasturiet.gif
 Els de Cal Masturiet.   0614. 
95_davantdecalrefilat.gif
 Les Vilatanes davant de Cal Refilat   , a la Plaça. 0514. 
95_familiadavantdecalrenat.gif
 Les de Cal Vilatà davant de Cal   Renart. 0414 
95_latiamdavantdecalmosquit.gif
 La tia Mercé davant de Cal Mosquit.   0414. 
95_noiesalaplacadavantdecalburro.gif
 A la Plaça, davant de Cal Burru.   0314 
95_elxicambelsfillsalpontdelariera.gif
 Els de Cal Xic al pont de la riera.   0214 
95_noiadavantdecalcaixer.gif
 La Marieta, a Cal Caixer.   0214. 
95_calreiielpont0114.gif
 Les de Cal Ton al pont de la riera.   0114. 
95_calfustericalrei0114.gif
 Escolars davant de Cal Fuster.    0114. 
95_calfustercalreiielpont0114_v2.gif
 Els de Cal Vilà al pont de la riera    0114. 
95_calmosquit0114_v2.gif
 El Climentó davant de Cal Mosquit.   0114