1502_elsdecalavalcn.gif
 Els de Ca la Victòria al carrer Nou     
1502_elsdecalasiletac_v2.gif
 Els de Ca la Sileta.     
1502_lamercif.gif
 La Mercé Feu i família a la vinya   de Can Tallada. 
1502_lavictoriadenenac.gif
 La Victòria de nena.     
1502_elsdecalavictoriaaeixida.gif
 Els de Ca la Victòria   a l'eixida. 
1502_elsdecalavictoriac.gif
 Els de Ca la Victoria.     
1502_elsdecalateresinac.gif
 Els de Ca la Teresina.     
1502_elsdecalasiletac.gif
 Els de Ca la Sileta.     
1502_noisbeventc.gif
 Nois bevent.     
1502_romeriaambcarroc.gif
 Romeria amb carro.     
1502_romeriaivictoriapetita.gif
 La Victoria de romeria.     
1502_romeriac.gif
 Romeria.     
1502_processnmc.gif
 Les Noies de Maria.     
1502_calbualc.gif
 Cal Bualó, amb Cal Refilat al fons.     
1502_elmiescolanetsc.gif
 El Mossèn i els escolanets.     
1502_benediccioc.gif
 Benedicció de Sant Cristòfol.     
1502_ellluisdecalb.gif
 En Lluís Baqués Alaball   de Cal Baqués. 
1502_persc.gif
 Per Sant Cristòfol     
1502_grupescolaripalmerac.gif
 Grup escolar i palmera.     
1502_latielspares.gif
 La Tonia i els seus pares    De cal Cintel del Nyeufa. 
1502_escolarsalapistac.gif
 Escolars a la pista.     
1502_esperantalap.gif
 Esperant a la plaça.     
1502_processoc.gif
 Esperant la processó.     
1502_aplecalroserc.gif
 Aplec del Roser.     
1502_personesdeq3c.gif
 Les modistes per Santa Eulàlia     
1502_lesmodistes.gif
 Les modistes per Santa Eulàlia     
1502_personesdeqc0002.gif
 Romería a Sant Ramon.     
1502_personesdeqc1.gif
 La Roseta.     
1502_personesdeqc.gif
 Per Sant Cristofol     
1502_undiumengedeprimavera.gif
 Un diumenge de primavera.     
1502_calfustericalrei.gif
 Noies davant Cal Fuster i Cal Rei     
1502_noiadavantdecalcaixer.gif
 Noia davant de Cal Caixer.     
1502_elsdecalvila.gif
 Els de Cal Vilà.     
1502_eljosepdecaltot.gif
 El Josep de cal Tot.     
1502_lamarietadelsous.gif
 La Marieta dels Ous.     
1502_elxiquetdelspixola.gif
 El xiquet dels Pixola.     
1502_lagrandelacarbonerac.gif
 La gran de Ca la Carbonera.     
1502_eljovesdecalfusterc.gif
 Els joves de Cal Fuster.     
1502_lesmercedecalfeliudelmetroc.gif
 Les Mercé, de Cal Feliu del metro.     
1502_lanoiaxicaielsseuscosinsc.gif
 La noia Xica i els seus cosins.     
1502_elsdecalafeliuac.gif
 Els de Ca la Feliua.     
1502_elsdecalxotis.gif
 Els de Cal Xotis, pel Pedró.     
1502_noiesdavantdecalburro.gif
 Noies davant de Cal Burro.     
1502_elstitotc.gif
 Els de Cal Titot.     
1502_elsdecalxicc.gif
 Els de Cal Xic.   Cal Fuster i Cal Rei. 
1502_calreiielpontc.gif
 L'Agneta i la Maria al pont.   Cal Rei. 
1502_elpepetdecalfelioamblafilla.gif
 El Pepet, de cal Feliu del pigat     
1502_calmosquit.gif
 Climentons davant de Cal Mosquit     
1502_calfustercalreiielpontc.gif
 La Agneta i el Pere al pont.    Cal Fuster i cal Rei. 04/22 
1502_davantdecalrefilat.gif
 A la plaça, per festa Major.     
1502_elsdecaltitot.gif
 Els de Cal Titot   Gener del 22 
1502_elsdelmetro.gif
 Les de Cal Metro baixant del Pedró.   Gener del 22. 
1502_lalaietaielcisquet.gif
 La Laieta i el Cisquet festejant.   Desembre del 21 
1502_xerradaalcarrer.gif
 Xerrant al carrer Major.   Novembre del 21 
1502_perfestamajor.gif
 Per festa Major   Novembre del 21 
1502_elsparesdeljoanfeu.gif
 Els Feu-Ollé   Octubre del 21 
1502_latiamercef.gif
 La tia Mercé Feu   Agost del 21 
1502_elsmasturies.gif
 Els Masturies   Juny del 21