09 20  

0320  

0320  

0320  

La música em ballava a mi Gener del 20

Paraules que esborren Gener del 20

Una cara, un paisatge, un mon març del 19

El 3 en ratlla març del 19