La ac.

El més sagrat.

del 14 de maig al 10 de juny.

El sol ja es pon entre la Costa Fustera i el Tabor.

Des de la Carrerada al Tabor. 100613 unminutperlesnou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 100613 lesvuiticinc.

Des de la Carrerada fins el Tabor. 090613 tresquartsimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 090613 dosquartsidosdenou.

Des de la Carrerada fins el Tabor. 080613 tresquartsitresdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 080613 unquartimigdenou.

La Carrerada. 070613 lesnoumenysdos.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 070613 unquartmenystresdenou.

Des de la Carrerada fins el Tabor. 060613 unquartimigdedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 060613 lesvuititres.

Des de la Carrerada al Tabor. 050613 dosquartsmenysudedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 050613 tresquartsmenystresdenou.

Des de la Carrerada fins el Tabor. 040613 tresquartsimigdenou.

Les portadores. 040613 tresquartsimigdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 040613 dosquartsitresdenou.

Des de la Carrerada fins el Tabor. 030613 tresperlesnou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 030613 migquartdenou.

Des de la Carrerada fins el Tabor. 020613 unquartiudedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 020613 lesvuitiu.

La Carrerada. 010613 tresquartsdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 010613 lesvuititres.

L'escola en català.MTeresa Casals. 310513 lesdeumenyscinc.

La Carrerada. 310513 lesvuitmenyscinc.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 310513 lesvuitmenyscinc.

La Carrerada. 300513 unquartimigdedeu.

Posta de sol a Sant Ramon. 300513 lesnou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 300513 tresquartsmenyscincdevuit.

La Carrerada. 290513 dosquartsmenysudedeu.

Sant Ramon a la posta. 290513 migquartdedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 290513 tresquartsmenysquatredevuit.

La Carrerada. 280513 unquartimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 280513 unquartimigdenou.

La Carrerada. 270513 unquartimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 270513 tresquartsmenysquatredenou.

La Carrerada. 260513 migquartdenou.

Coral Signum a l'esglèsia de Q. 260513 migquartdedues.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 260513 tresquartsmenysquatredevuit.

La Carrerada. 250513 dosquartsitresdenou.

Passeig històric per Q. 250513 migquartdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 250513 tresquartsmenystresdenou.

Correfoc per Q. Els Fumarians. 240513 unquartmenystresd'onze.

La Carrerada. 240513 migquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 240513 unquartmenystresdenou.

La Carrerada. 230513 lesnoumenysu.

Paisatge amb lluna. 230513 migquartdedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 230513 lesvuitmenysu.

La Carrerada. 220513 lesnouicinc.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 220513 unquartmenysquatredenou.

La Carrerada. 210513 dosquartsidosdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 210513 dosquartsicincdenou.

La Carrerada. 200513 tresquartsmenyscincdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 200513 unquartmenystresdenou.

La Carrerada. 190513 dosquartsmenyscincdedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 190513 migquartdenou.

La Carrerada. 180513 dosquartsmenysdosdenou.

Ombres. 180513 tresquartsidosdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 180513 unquarticincdenou.

La Carrerada. 170513 unminutperlesnou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 170513 tresquartsitresdevuit.

La Carrerada. 160513 lesnoumenystres.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 160513 dosquartsimigdevuit.

La Carrerada. 150513 lesvuitiquatre.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 150513 tresquartsmenystresdenou.

La Carrerada. 140513 lesnoumenysdos.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 140513 tresquartsicincdenou.