La ce i la qu.

Terrós.

El mes de la sabiduria. Pregunta perpètua.

Del 6 d'agost al 1 de setembre.

El sol va reculant.

De la Carrerada al Puid d'Endí. 010913 lesvuitisis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 010913 lesvuitidos.

De la Carrerada al Puig d'Endí. 310813 lesvuitiquatre.

El Caminal a l'horabaixa. 310813 lesvuitmenysu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 310813 tresquartsmenysdosdenou.

De la Carrerada al Puig d'Endí. 300813 tresquartsmenyscincdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim- 300813 tresquartsimigdevuit.

De la Carrerada al Puig d'Endí. 290813 unquartmenysudenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 290813 tresquartsimigdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 280813 dosquartsimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 280813 unquartimigdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 270813 dosquartsdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 270813 tresquartsmenysudenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 260813 dosquartsmenystresdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 260813 unquartmenystresdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 250813 dosquartsitresdenou.

Muda. 250813 dosquartsmenysquatredeset.

Autorretrat damunt de niconella. 25813 unquartmenysquatrededues.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 250813 dosquartsmenystresdedeu.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 240813 unquarticincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 240813 unquartmenystresdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 230813 dosquartsimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 230813 unquartmenysudenou.

Vesprada. 220813 tresquartsimigdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 220813 unquartimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 220813 lesnouidos.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 210813 dosquartsicincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 210813 lesvuititres.

La lluna plena del mes d'agost. 200813 lesnouidos.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 200813 tresquartsmenyscincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 200813 unquartmenyscincdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 190813 dosquartsmenyssisdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 190813 migquartdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 180813 dosquartsiquatredenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 180813 dosquartsmenystresdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 170813 unquartimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 170813 tresquartsimigdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 160813 dosquartsiquatredenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 160813 dosquartsdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 150813 dosquartsicincdenou.

Al pic de l'estiu, l'Era ens mira. 150813 tresquartsimigdedues.

Sant Ramon amb l'ermita al cim.  150813 tresquartsmenystresdenou.

De la Carrrada a la Costa Fustera. 140813 tresquartsmenyscincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 140813 dosquartsimigdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 130813 dosquartsicincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 130813 tresquartsimigdevuit.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 120813 unquartimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 120813 lesnoumenysdos.

Rom cremat per la festa Major. 110813

De la Carrerada a la Costa Fustera. 110813 tresquartsimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 110813 lesnoumenysdos.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 100813 SantLlorenç lesnoumenyscinc.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 100813 SantLlorenç lesnoumenyscinc.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 090813 tresquartsmenysudenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 090813 unquartsmenysdosdenou.

Un arc de Sant Martí sense tormenta 080813 dosquartsicincdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 080813 dosquartsmenysudenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 080813 dosquartsimigdenou.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 070813 dosquartsimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 070813 migquartdevuit.

De la Carrerada a la Costa Fustera. 060813 tresquartsiquatredenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 060813 tresquartsicincdevuit.