La ema.

Abigarrat.

Del 2 al 30 de setembre.

El sol es pont per les Comes, tot reculant fins el puig d'Endí.

De la Carrerada a les Comes. 300913 unquartimigdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 300913 dosquartsiquatredevuit.

De la Carrerada a les Comes. 290913 dosquartsiudevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 290913 tresquartsdevuit.

De la Carrerada a les Comes. 280913 dosquartsiudevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 280913 dosquartsimigdevuit.

De la Carrerada a les Comes. 270913 dosquartsdenou.

Interior amb formigues. 270913 unquartmenysudevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 270913 dosquartsimigdevuit.

De la Carrerada a les Comes. 260913 lesvuiticinc.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 260913 dosquartsmenyscincdenou.

De la Carrerada a les Comes. 250913 unquartidudenou.

Desconcertada. 250913 unquartmenysquatredevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 250913 unquartmenysdosdevuit.

De la Carrerada a les Comes. 240913 unquartmenysdosdenou.

La Lurdes a Copons, l'Anoia. 240913 tresquartsiud'una.

Les mans de la Curri. 240913 tresquartsmenysdosd'una.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 240913 dosquartsiquatredenou.

De la Carrerada a les Comes. 230913 dosquartsimigdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 230913 unquartmenysudenou.

De la Carrerada a les Comes. 220913 tresquartsmenysquatredevuit.

Marge de la vinya de la Torre M. 220913 unquartimigdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 220913 lesnouicinc.

De la Carrerada a les Comes. 210913 dosquartsicincdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 210913 unquartdenou.

De la Carrerada a les Comes. 200913 tresquartsimigdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 200913 dosquartsisisdenou.

De la Carrerada a les Comes. 190913 tresquartsimigdecinc.

Marge amb llagosta. 190913 tresquartsimigdedues.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 100913 unquartmenystresdenou.

La lluna vellla de setembre. 180913 unquartmenysdosdenou.

De la Carrerada al puig d'Endí. 180913 tresquartsmenysdosdevuit.

Sant Ramon amb l'ermtia al cim. 180913 dosquartsiudenou.

De la Carrerada a les Comes. 170913 dosquartsmenysudevuit.

Marge entre vinyes, a la carena. 170913 lessetiquatre.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 170913 unquartimigdenou.

De la Carrerada a les Comes. 160913 tresquartsdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 160913 lesnoumenystres.

De la Carrerada a les Comes. 150913 migquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 150913 tresquartsmenysudenou.

De la Carrerada a les Comes. 140913 unquartimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 140913 dosquartsmenyssisdenou.

De la Carrerada a les Comes. 130913 lesvuitmenyscinc.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 130913 tresquartsimigdenou.

De la Carrerada a les Comes. 120913 tresquartsiquatredevuit.

A l'arena de l'illa de Buda. 120913 lesonzemenysdos.

Pel Delta de l'Ebre. 120913 unquartmenysquatred'onze.

Pel Delta de l'Ebre. 110913 tresquartsimigdevuit.

Via Catalana, tram 30. 110913 unquartimigdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 110913 unquartiquatredenou.

Torxes per la independència. 100913 unquartimigdedotze.

De la Carrerada a les Comes. 100913 lesvuitmenysdos.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 100913 dosquartsmenyscincdenu.

De la Carrerada a les Comes. 090913 lesvuitiquatre.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 090913 tresquartsimigdenou.

De la Carrerada a les Comes. 080913 migquartdedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 080913 tresquartsmenysdosdenou.

L'Altaveu. Santalegria. 070913 unquartiudedeu.

L'Altaveu. La Troba Kung-Fú. 070913 unquartdedeu.

De la Carrerada a les Comes. 070913 tresquartsimigdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 070913 dosquartsmenysdosdenou.

Els de +de1000 i en Jaume Sobrequés 060913 unquartimigdenou.

De la Carrerada a les Comes. 060913 tresquartsimigdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 060913 unquartmenysdosdevuit.

De la Carrerada a les Comes. 050913 migquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 050913 unquartimigdenou.

De la Carrerada a les Comes. 040913 migquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 040913 unquartidosdenou.

De la Carrerada a les Comes. 030913 tresquartsicincdenou.

Vista nova per la Clea. 030913 unquartdedues.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 030913 tresquartsmenystresdenou.

De la Carrerada a les Comes. 020913 migquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 020913 lesvuitmenyscinc.