La ela.

Gris.

Del22 de gener al 18 de febrer.

El sol es pon per la Carrerada.

La Carrerada. 180213 unquartmenysdosdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 180213 dosquartsmenystresdenou.

La Carrerada. 170213 tresquartsicincdeset.

Flor de farigola. 170213 migquartdedotze.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 170213 lesvuit.

La Carrerada. 160213 unquarticincdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 160213 migquartdedeu.

La Carrerada. 150213 unquartimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 150213 tresquartsimigdenou.

La Carrerada. 140213 unquartimigdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 140213 lesvuiticinc.

La Carrerada. 130213 tresquartsimigdeset.

Somriure lunar. 130213 tresquartsidosdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 130213 migquartdenou.

La lluna nova de l'any de la serp. 120213 dosquartsmenysdosdenou.

La Carrerada. 120213 unquartdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 120213 dosquartsmenystresdenou.

La Carrerada. 110213 dosquartsiudeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 110213 dosquartsidosdenou.

La Carrerada. 100213 migquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 100213 lesvuitiu.

La Carrerada. 090213 dosquartsmenysquatredesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 090213 dosquartsmenystresdenou.

La Carrerada. 080213 dosquartsidosdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 080213 unquartdenou.

La Carrerada. 070213 dosquartsmenystresdedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 070213 dosquartsitresdenou.

La Carrerada. 060213 tresquartsmenysquatredeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 060213 unquarticincdenou.

La Carrerada. 050213 unquartimigdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 050213 dosquartsmenyscincdenou.

La Carrerada. 040213 unquartidosdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 040213 tresquartsmenyscincdenou.

La Carrerada. 030213 dosquartsimigdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 030213 tresquartsimigdenou.

La Carrerada. 020213 lessisitres.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 020213 lesnouiquatre.

La Carrerada. 010213 dosquartsiquatrededeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 010213 tresquartsicincdenou.

La Carrerada. 310113 lesvuitiu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 310113 dosquartsicincdenou.

La Carrerada. 300113 tresquartsiudequatre.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 300113 unquartimigdenou.

La Carrerada. 290113 unquarticincdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 290113 unquartimigdenou.

La Carrerada. 280113 dosquartsimigdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 280113 tresquartsiudenou.

La Carrerada. 270113 tresquartsitresdetres.

Interior de Pita. 270113 unquartimigdedotze.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 270113 tresquartsitresdenou.

La Carrerada. 260113 tresquartsiudesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 260113 unquartimigdedeu.

La Carrerada. 250113 unquartdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 250113 unquartmenysdosdenou.

La Carrerada. 240113 unquartimigdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 240113 lesnoumenysdos.

La Carrerada. 230113 tresquartsmenystresdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 230113 unquartmenystresdedeu.

La Carrerada. 220113 unquartmenystresdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 220113 unquartimigdenou.