La essa i la zeta.

Groc verd-Roig clar.

del 16 d'abril al 13 de maig.

El sol es pon per la Costa Fustera.

La Carrerada. 130513 tresquartsimigdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 130513 lesnouiquatre.

La Carrerada. 120513 lesvuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 120513 tresquartsmenysquatredenou.

La Carrerada. 110513 tresquartsitresdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 110513 lesnou.

La Carrerada. 100513 unquartmenysdosdenou.

La Cirera. 100513 tresquartsimigdequatre.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 100513 unquartmenyscincdenou.

La Carrerada. 090513 tresquartsicincdenou.

L'horitzó. 090513 tresquartsicincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 090513 dosquartsicincdenou.

La Carrerada. 080513 migquartdenou.

Autorretrat. 080513 migquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 080513 dosquartsdenou.

La Carrerada. 070513 tresquartsidosdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 070513 lesseticinc.

La Carrerada . 060513 tresquartsmenystresdenou.

Feinejant a l' estudi. 060513 unquartdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 060513 tresquartsicincdeset.

La Carrerada. 050513 tresquartsimigdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 050513 lesnouiu.

La Carrerada. 040513 unquartmenyscincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 040513 dosquartsmenystresdenou.

La Carrerada. 030513 unquartmenysdosdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 030513 migquartdenou.

La Carrerada. 020513 lesvuitidos.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 020513 tresquartsimigdenou.

La Carrerada. 010513 unquartidosdenou.

Paisatge dins d'un garrofer. 010513 tresquartsimigdedues.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 010513 dosquartsimigdevuit.

La Carrerada. 300413 unquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 300413 unquartitresdenou.

La Carrerada. 290413 migquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 290413 dosquartsmenyscincdenou.

La Carrerada. 280413 dosquartsimigdecinc.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 280413 migquartdevuit.

La Carrerada. 270413 lesvuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 270413 lesvuit.

La Carrerada. 260413 unquartidosdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 260413 unquartimigdeset.

La Carrerada. 250413 tresquartsisisdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 250413 lesnou.

La Carrerada. 240413 tresquartsmenystresdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 240413 tresquartsdenou.

La Carrerada. 230413 tresquartsicincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 230413 unquartiquatredenou.

La Carrerada. 220413 unquartmenysquatredenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 220413 uperlesnou.

La Carrerada. 210413 unquartmenysdosdenou.

La pedra del Montpedrós. 210413 tresquartsmenysudedotze.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 210413 lesvuit.

L'escola a Q. Rosa i Lola Feu Casas ,del Peret del Feliu. 1933.

La Carrerada. 200413 unquartmenysudedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 200413 tresquartsmenystresdenou.

La Carrerada. 190413 unquartmenysquatredenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 190413 tresquartsmenysquatredevuit.

La Carrerada i les Comes. 180413 unquartmenyscincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 180413 lesvuiticinc.

La Carrerada. 170413 unquartidosdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 170413 lesvuiticinc.

La Carrerada. 160413 unquartmenyssisdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 160413 tresquartsidosdenou.