La efa.

Carmesí.

del 19 de març al 15 d'abril.

El sol ja es pon entre le Comes i la Costa Fustera.

La Carrerada. 150413 unquartmenyssisdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 150413 tresquartsdenou.

La Carrerada. 140413 unquartmenysquatredenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 140413 unquartmenystresdenou.

La Carrerada. 130413 unquartmenyscincdenou.

Sardanes a Q. 130413 unquartmenyssisdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 130413 tresquartsisetdenou.

La Carrerada. 120413 unquartmenyscincdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 120413 dosquartsmenyssetdenou.

La Carrerada. 110413 lesvuitivuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 110413 lesnoumenysu.

La Carrerada. 100413 migquartdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 100413 unquartimigdedeu.

La Carrerada. 090413 lesvuitisis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 090413 unquartisetdenou.

La Carrerada. 080413 unquartitresdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 080413 unquartitresdenou.

La Carrerada. 070413 tresquartsidosdevuit.

070413 dosquartsmenysquatrededues.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 070413 lesnouisis.

La Carrerada. 060413 dosquartsiudenou.

Celebrem els trenta de la Clea. 060413 dosquartsisetdecinc.

Celebrem els trenta de la Clea. 060413 tresquartsiudequatre.

La Clea ballant al so dels Riu. 060413 dosquartsiudequatre.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 060413 unquartmenysdosdenou.

La Carrerada. 050413 lesvuitisis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 050413 tresquartsidosdenou.

La Carrerada. 040413 unquarticincdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 040413 unquartdedeu.

La Carrerada. 030413 dosquartsmenystresdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 030413 dosquartsicincdenou.

La Carrerada. 020413 dosquartsmenyssetdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 020413 tresquartsitresdenou.

La Carrerada. 010413 unquartmenysquatredenou.

Ginebró amb figures. 010413 dosquartsisetd'una.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 010413 dosquartsiquatredenou.

La Carrerada. 310313 unquartiudenou.

Caramelles. 310313 tresquartsiud'una.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 310313 dosquartsmenysquatredeset.

La Carrerada. 300313 dosquartsisisdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 300313 unquartiquatrededeu.

La Carrerada. 290313 dosquartsmenysdosdevuit.

Els trenta de la Clea. 290313 tresquartsmenyscincdequatre.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 290313 tresquartsisisdenou.

La Carrerada. 280313 tresquartsicincdeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 280313 unquartiudenou.

La Carrerada. 270313 lessetmenystres.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 270313 lesvuitmenysu.

La Carrerada. 260313 tresquartsmenysquartredeset.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 260313 lesnoumenyscinc.

La Carrerada. 250313 lessetisis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 250313 unquartitresdevuit.

La Carrerada. 240313 unquartmenyscincdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 240313 lesvuitisis.

La Carrerada. 230313 dosquartsmenyscincdedeu.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 230313 dosquartsmenystresdedeu.

La Carrerada. 220313 unquartidosdesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 220313 lesvuitmenysu.

La Carrerada. 210313 tresquartsmenyscincdevuit.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 210313 unquartidosdesis.

La Carrerada. 200313 unquartidosdenou.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 200313 tresquartsdevuit.

La Carrerada. 190313 dosquartsmenysquatredesis.

Sant Ramon amb l'ermita al cim. 190313 dosquartsmenysquatredesis.